Environment


Meie CSR-juht:

Meil on nii tootearenduse, tootmise kui ka pakendamise valdkonnas pooleli palju projekte, mis aitavad muuta meie tegevust loodussäästlikumaks. Olen siiralt veendunud, et edu ja eesmärkide saavutamise võti on läbipaistvus. Ühiseid pingutusi nõudvaid muudatusi ei ole võimalik teha enne, kui kõik firma töötajad mõistavad meie strateegiat ning projekte puudutavate otsuste tausta, sisu ja põhjuseid.

 

2010. aastal hakkasime säästlikuma töökeskkonna saavutamiseks tegelema oma kontorites tarbimisharjumuste muutmisega. Me veedame suure osa oma elust tööl ning isegi väikesed muutused on olulised. Panime koos paika neli kriteeriumi, mis pidid aasta lõpuks täidetud saama. 2011. aastal jätkasime oma harjumuste muutmist nelja uue kriteeriumi järgi, ikka eesmärgiga saavutada säästlikum töökeskkond. Lugege lähemalt meie Rohelise Kontori põhimõttest.


Rohelise Kontori põhimõte ning firmasisene koolitus erinevatel sotsiaalsetel ja keskkonnateemadel näitavad meie juhtkonna loomingulist ja vastutustundlikku lähenemist juhtimisele. Sellest ideest on kantud ka meie Skandinaavia kampaania „MEILE MEELDIB SÄÄSTA LOODUST“. Selle kampaania raames pöörame palju tähelepanu ohustatud taimeliikidele, näiteks teepõõsas (Camellia sinensis), mida istutasime selle looduslikku elupaika Hiina vihmametsas Birma piiri lähedal. See on suurepärane kampaania, mis loodetavasti tõmbab tähelepanu meie planeedi ökosüsteemi bioloogilisele mitmekesisusele. Kas teadsite näiteks, et 7% maakera pinnast katvad troopilised metsad on koduks rohkem kui pooltele maailma taime- ja loomaliikidest? Ning et vihmametsad kujutavadki endast tegelikult maailma suurimat apteegiketti? Lähemalt võite selle kohta lugeda meie blogist: http://newnordicsavesplants.wordpress.com/.


New Nordicus püüdleme kõik muutuste ning keskkonnasõbralikuma igapäevaelu poole. See on kahtlemata töö, mis jätkub lõputult. Ja meie tahame olla jätkusuutlik firma.

 

Lugege lähemalt selle kohta, kuidas me kasutame igapäevatöös vähem paberit, et säästa keskkonda.

 

Teie turvalisus – meie prioriteet

HACCP* on süsteemne preventiivne lähenemine toiduainete ja ravimite ohutusele, mis arvestab füüsiliste, keemiliste ja bioloogiliste ohtudega juba tootmisprotsessi käigus, selle asemel et piirduda vaid valmistoodete kontrollimisega. HACCP-d kasutatakse toiduainetööstuses potentsiaalsete ohtude tuvastamiseks, mille realiseerumise vältimiseks või vähendamiseks võetakse tarvitusele n-ö kriitilised kontrollpunktid (CCPs – Critical Control Points). Seda süsteemi kasutatakse kõikides tootmisprotsessides, kaasa arvatud pakendamine, turustamine jne. HACCP süsteemi järgitakse kõigis New Nordicu kontorites. Teie turvalisus on meie prioriteet.

 

New Nordicu tooted

Kogu maailmas hakkavad inimesed üha enam mõistma, et looduslikud tooted annavad elujõudu ja parandavad elukvaliteeti tervikuna. New Nordicu eesmärgiks on välja töötada toidulisandeid, mis toetavad vitaalset, pikka, tervislikku ja aktiivset elu. Tänu uuenduslikele toodetele laieneb New Nordic üha uutele turgudele. Osana toodete uuendamisest tegeleme ka pidevalt erinevate uudsete koostisosade uurimisega ning otsime võimalusi nende kasutamiseks oma toodetes, mis valmivad tänapäevastes ja kontrollitud Skandinaavia tehastes. Meie keskkonna- ja tervishoidlikult valminud tooted on tähistatud hõbedase puu logoga, mis kinnitab toote tõhusust ja ohutust.

 

Koostisosad

Nii nagu meie tooteid kasutavad kliendid on igaüks omaette isiksus, nii on ka taimed individuaalsed organismid. Õigete taimeliikide ja nende osade valimine on teadus omaette. Ent püüd mõista ja oskus kasutada sajandite jooksul eri kultuurides kogutud taimetarkusi on nii teadus kui ka kunst. Meie toodetes kasutatavad koostisosad on pärit erinevatest maailma paikadest ja kultuuridest. Nimetame seda mitmekultuuriliseks ja üleilmseks teadmuseks.