Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus ja isikuandmete turvalisus on meile väga tähtis. Täites Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamist (isikuandmete kaitse üldmäärus) tagame Teie isikuandmete turvalise töötlemise.
Selles privaatsuspoliitikas saate tutvuda oma õiguste ning Teie isikuandmete töötlemisega seotud teabega.
Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB New Nordic, juriidilise isiku kood 300065428, aadress K. Donelaičio t. 62-506, 44248 Kaunas, Leedu, telefoninumber 684 3838, elektroonilise posti aadress: info@newnordic.ee.

1.    MILLISEID ISIKUANDMEID ME EI KOGU EGA EI TÖÖTLE

1.1.    Me ei kogu teavet, mis on seotud Teie kolmandate isikute veebilehtede külastamisega ega ei säilita seda;
1.2.    Me ei edasta mitte kellelegi mingeid andmeid Teie meie veebilehe külastamise kohta, mille järgi oleks võimalik tuvastada Teie isikut;

 

2.    MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME? 


2.1. Me kogume ja töötleme ainult selliseid Teie isikuandmeid, mida on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid andmeid kogutakse.

2.2. Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui ostate kaupa:
2.2.1. Kui ostate kaupa meie internetikauplusest www.newnordic.ee ilma oma isikliku konto loomiseta, siis kogume lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil järgmisi Teie isikuandmeid:

 

 • Eesnimi;
 • Perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • Elektroonilise posti aadress;
 • Teie soetatud kauba kohale toomise aadress. 

 

2.2.2. Kauba kohale toomise aadressi palume esitada ainult sel juhul, kui tellimuse esitamisel avaldate soovi, et Teie mugavuseks toodaks kaup kohale nimetatud aadressil. 

2.3. Isikuandmeid, mida kogume ja töötleme, kui Te tekitate meie internetikaupluses oma konto, kuid ostu ei soorita:
2.3.1. Et ostuprotsess meie internetikaupluses www.newnordic.ee oleks Teile võimalikult mugavam ja kiirem, võite luua oma isikliku konto. Kui Te loote oma isikliku konto, siis kogume ja töötleme järgmisi Teie isikuandmeid:

 

 • Eesnimi;
 • Perekonnanimi;
 • Elektroonilise posti aadress;

 

2.4. Kogume ja töötleme isikuandmeid, mis Te annate meile vabatahtlikult:
2.4.1. Meie internetikaupluses www.newnordic.ee oma konto loomisel võite meile esitada ka muid oma isikuandmeid.

2.5. Muud isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui Te kasutate meie internetikauplust:
2.5.1. Kui Te sooritate ostu meie internetikaupluses, siis kogume ja töötleme Teie mugavuse nimel samuti ka järgmisi andmeid:

 

 • Ostude ajalugu;
 • Internetikaupluses käitumise ajalugu;
 • IP aadress; 
 • Maksete tegemise ajalugu;
 • Teie ja meie omavahelise kommunikatsiooni ajalugu, kaasa arvatud elektrooniline kirjavahetus;
 • Põhiline informatsioon kauba saajateks märgitud kolmandate isikute kohta;

 

2.5.2. Nimetada teise isiku, kes võtab vastu Teie soetatud kauba, võite sel juhul, kui see isik on andnud oma nõusoleku. Edastades meile kolmanda isiku, kes võtab vastu kauba, andmed, kinnitate, et Teil on nende isikute nõusolek nende isikute isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks. 

 

3.    MIL EESMÄRGIL ME KOGUME JA TÖÖTLEME ISIKUANDMEID?
       
3.1. Teie isikuandmeid kogume ja töötleme ainult kindlaks määratud, selgesti piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel.

3.2. Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid:
3.3.1. Et saaksime Teile müüa Teie poolt välja valitud kaupa internetikaupluses www.newnordic.ee, on meil vaja töödelda järgmisi Teie isikuandmeid:

 

 • Eesnimi;
 • Perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • Elektroonilise posti aadress;
 • Teie soetatud kauba kohale toomise aadress;
 • IP aadress. 

 

3.3.2. Kauba kohale toomise aadressi palume esitada ainult sel juhul, kui tellimuse esitamisel avaldate soovi, et Teie mugavuseks toodaks kaup kohale nimetatud aadressil.

3.4. Teenuste täiustamise eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid:
3.4.1.    Analüüsime ja töötleme järgmisi Teie isikuandmeid:

 

 • Ostude ajalugu;
 • Internetikaupluses käitumise ajalugu;
 • Maksete tegemise ajalugu;
 • Tagasiside Teie soetatud kauba kohta;
 • Küsitluste käigus esitatud vastused;
 • Teie ja meie omavahelise kommunikatsiooni ajalugu, kaasa arvatud elektrooniline kirjavahetus;

 

3.5. Et saaksime esitada Teile pakkumisi kauba ja meie korraldatavate kampaaniate kohta, töötleme järgmisi Teie isikuandmeid:

 

 • Eesnimi;
 • Perekonnanimi;
 • Elektroonilise posti aadress;

 

3.5.1.    Teil on õigus igal ajal keelduda sellest, et me töötleksime Teie isikuandmeid kauba pakkumiste ja meie korraldatavate kampaaniate puhul. Võite keelduda sellest, et töötleksime Teie isikuandmeid ülalpool nimetatud eesmärgil, milleks peate esitama oma keeldumise meile kirjalikult e-postiga aadressil info@newnordic.ee.

3.6. Teie taotluste ja küsimuste menetlemise eesmärgil töötleme järgmisi Teie isikuandmeid:
3.6.1. Töötleme Teie isikuandmeid, mis Te olete meile edastanud oma isikliku konto loomisel ning ostude sooritamisel, samuti töötleme neid Teie küsimuste ning taotluste menetlemise eesmärgil. 

 

4.    ISIKUANDMTE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE ON SEADUSLIK


 4.1. Isikuandmeid kogume ja töötleme ainult:
4.1.1. kui ostate kaupa, siis sõlmitakse Teie ja meie vahel ostu-müügileping ning siis töötleme Teie andmeid sellel lepingu alusel;
4.1.2. kui registreerute meie internetikaupluses ja loote seal oma isikliku konto, siis töötleme Teie isikuandmeid valmistudes Teie tulevikus toimuvateks ostudeks;
4.1.3. kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;
4.1.4. meie tegevusele rakendatavate seaduste nõuete täitmiseks;
4.1.5. volitatud riigiasutuste nõudel.

 

5.    KAS TE VÕITE MITTE NÕUSTUDA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA JA SIISKI KASUTADA WWW.NEWNORDIC.EE INTERNETIKAUPLUSE TEENUSEID? 


5.1. Te võite alati mitte nõustuda nende Teie isikuandmete täiendava töötlemisega, mis on ette nähtud ainult analüüsi ja turunduse eesmärkideks. Kuid ilma tellimuse täitmiseks ja ostuprotsessi lõpetamiseks vajalike kohustuslike andmeteta ei ole see võimalik, sest taolist tellimust me ei saa täita.  

 

6.    KELLELE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE 


6.1. Isikuandmeid edastatakse ainult usaldusväärsetele kolmandatele isikutele, kellega oleme sõlminud lepingu, ja ainult selles mahus, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Teile nõuetekohaste teenuste osutamise eesmärgil edastame Teie isikuandmeid järgmistele oma partneritele:
6.1.1. Kulleriteenuseid osutavatele ettevõtetele, mis toovad Teile kauba kätte Teie nimetatud aadressile;
6.1.2. Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele.

6.2. Samuti avaldame Teie isikuandmeid:
6.2.1. õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras;
6.2.2. riigiasutustele ja kohtutele, kui taoline kohustus on ette nähtud rakendatavate õigusaktide järgi.

 

7.    KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?


7.1. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik kauba soetamisega seotud lepingu täitmiseks, kuid mitte lühemat aega, kui neid andmeid oleme kohustatud säilitama meie tegevust reglementeerivate õigusaktide järgi. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse seepärast, et Te andsite oma nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ning töödeldakse seni, kuni Te ei ole oma nõusolekut tühistanud.

 

8.  OMA TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA SAATE TUTVUDA 

  

8.1. Oma töödeldavate isikuandmetega saate tutvuda järgmisel viisil:
8.1.1. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
8.1.2. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;

9. OMA ISIKUANDMEID SAATE MUUTA JA TÄPSUSTADA


9.1. Oma isikuandmeid võite muuta või täpsustada ühel järgmisel viisil:
9.1.1. Oma isiklikul kontol Minu profiilide redigeerimise keskkonnas;
9.1.2. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
9.1.3. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;

10. TE VÕITE NÕUDA, ET ME KUSTUTAKS ÄRA TEIE ISIKUANDMED


10.1. Teil on õigus paluda, et me Teie isikuandmeid edaspidi ei töötleks ja need ära kustutaks. Teie isikuandmed kustutatakse andmebaasist ära pärast Teie taotluse saamist. 

10.2. Vabandame, kuid Teie isikuandmeid ei saa meie andmebaasist kustutada sel juhul, kui pärast Teie taotluse saamist oleme kindlaks teinud, et:
10.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud eesmärkide, milleks need koguti või töödeldakse, täitmiseks;
10.2.2. Te ei ole tühistanud Teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut;
10.2.3. Te ei andnud nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks, kuid andmete taoline töötlemine on hädavajalik meie seaduslike huvide täitmiseks;
10.2.4. Teie isikuandmeid oleme kohustatud töötlema kooskõlas Euroopa Liidus kehtivate ja rahvuslike õigusaktidega;
10.2.5. Teie isikuandmeid oleme kohustatud töötlema juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.  

10.3. Taotluse oma isikuandmete kustutamiseks võite esitada järgmisel viisil:
10.3.1. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
10.3.3. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;

11.    KAS MA SAAN PIIRATA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUST JA KUIDAS SEDA TEHA?


11.1. Teil on õigus piirata meil võimalust töödelda Teie isikuandmeid. Kui olete piiranud oma isikuandmete töötlemise õigust, siis edaspidi ei teosta me Teie isikuandmetega mitte mingeid toiminguid, välja arvatud isikuandmete säilitamine. Isikuandmete töötlemist võite piirata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
11.1.1. Teie isikuandmed on ebatäpsed (isikuandmete töötlemisega seotud toiminguid piiratakse sel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni);
11.1.2. Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie andmed oleks kustutatud; 
11.1.3. Teie isikuandmed on vajalikud meie seaduslike juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
11.1.4. Teie isikuandmete töötlemine ei ole vastuolus isikuandmete taolise töötlemise reeglitega (andmete töötlemist piiratakse sel põhjusel seni, kuni on kontrollitud, kas põhjused, mille tõttu me töötleme Teie isikuandmeid, on Teie põhjustest ülimuslikumad). 

11.2. Oma isikuandmete töötlemist saate piirata järgmisel viisil:
11.2.1. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
11.2.2. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;

 

12.    TE VÕITE OMA NÕUSOLEKU TÜHISTADA


12.1. Oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku võite tühistada suvalisel ajal. Nõusoleku saate tühistada järgmisel viisil: 
12.1.1. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
12.1.2. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;

 

13.    ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS


13.1. Andmete ülekandmise õigus tähendab, et Teil on õigus saada süstematiseeritult, tavaliselt kasutatavas, arvutiloetavas ja interaktiivses formaadis neid Teie esitatud isikuandmeid, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste ja Teie vastava avalduse olemasolul võidakse andmed edastada otse teisele Teie poolt nimetatud isikule.
13.2. Taotluse isikuandmete esitamiseks või süstematiseeritud formaadis edastamiseks võite esitada järgmisel viisil: 
13.2.1. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
13.2.2. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;

 

14.    TE VÕITE ESITADA TAOTLUSE OMA ÕIGUSTE ELLU VIIMISEKS


 14.1. Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused võite meile edastada järgmisel viisil:
14.1.1. Saates meile taotluse e-postiga: info@newnordic.ee;
14.1.2. Esitades oma palve telefonil: 684 3838;
14.2. Oma süsteemis identifitseerime Teid Teie elektroonilise posti aadressi järgi. Meile taotluse esitamisel ühel nimetatud viisil märkige alati ära oma see elektroonilise posti aadress, mille kogutud informatsiooni suhtes see taotlus esitatakse. Kui elektroonilise posti aadressi ei ole märgitud või kui see ei ühti taotluse esitanud isiku elektroonilise posti aadressiga, siis ei ole meil võimalik Teid nõuetekohaselt identifitseerida ega esitada Teie palutud teavet või täita Teie taotlust. 


15.    MIS ON KÜPSISED? 


15.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadmesse siis, kui Te sisenete vastavale veebilehele. Küpsised aitavad meil Teie seadet ära tunda ning parendada meie veebilehe funktsionaalsust ja lihtsustada selle kasutamist. Küpsiste poliitika.